Kontakt

Upute za unos narudžbi Ukoliko ste već radili sa našim poduzećem tada je dovoljno upisati OIB poduzeća i punu e-Mail adresu. U ostala polja ne morate ništa upisivati. Naš software će prepoznati poduzeće po OIB-u i korektno obraditi ponudu koju ćemo vam poslati natrag. Ukoliko do sada niste radili sa nama molimo vas da popunite sva polja što jasnije možete. Miagra d.o.o., Širinec 79/l, 10314 Križ, Hrvatska OIB: 47557446984 Tel: +385 1 230 29 79 Fax: +385 1 230 29 80 Mail: miagra@miagra.hr Cijene su veleprodajne i ne sadrže PDV/p> Paketi se naplaću po sljedećem cjeniku:/p> paket mase do 2 kg - 28,75 kn/p> paket mase od 2 kg do 3 kg - 31,75 kn/p> paket mase od 3 kg do 5 kg - 34,70 kn/p> paket mase od 5 kg do 10 kg - 37,20 kn/p> paket mase od 10 kg do 15 kg - 40,90 kn/p> paket mase od 15 kg do 20 kg - 43,40 kn/p> paket mase od 20 kg do 25 kg - 47,20 kn/p>