Ukupni VP iznos: 0,00 kn

Upute za unos narudžbi


Ukoliko ste već radili sa našim poduzećem tada je dovoljno upisati OIB poduzeća i punu e-Mail adresu. U ostala polja ne morate ništa upisivati.

Naš software će prepoznati poduzeće po OIB-u i korektno obraditi ponudu koju ćemo vam poslati natrag.

Ukoliko do sada niste radili sa nama molimo vas da popunite sva polja što jasnije možete.

Miagra d.o.o., IV Požarinje 18, 10000 Zagreb, Hrvatska

OIB: 47557446984

Tel: +385 1 230 29 79

Fax: +385 1 230 29 80

Mail: miagra@miagra.hr